Arthur Hailey Hírhajsza

Oc fogyás küldetés viejo

Doubleday részlegével kötött megállapodás alapján jelent meg. Sok szeretettel Sheilának és Dianenek, valamint a tömegtájékoztatásban számtalan barátomnak akik voltak olyan kedvesek és háttér-információkkal láttak el. A szerzı megjegyzése: Frederick Forsyth A sakál napja oc fogyás küldetés viejo, ben megjelent regényében egy bérgyilkos hamis úton brit útlevelet szerez.

A Hírhajszában egy terrorista eltérı módszerekkel ugyan, de szintén csalással szerez útlevelet. A módszert saját kutatásaim során nyert ismeretek alapján írtam le. Ezzel együtt készséggel elismerem, hogy ezen a téren Mr.

oc fogyás küldetés viejo

Forsyth-é az elsıbbség. RÉSZ 1.

New Yorkban, a CBA televíziós állomás központi hírszerkesztıségében, a CBA Newsnál néhány perccel az esti országos híradó kezdete elıtt tudták meg, hogy egy lángoló Airbus Aas gép közeledik a dallasi Fort Worth repülıtérhez.

Keleti parti idıszámítás szerint Egy zsúfolásig tömött Airbus a levegıben összeütközött egy kis géppel, amely lezuhant, az Airbus pedig kigyulladt, s most megpróbál kényszerleszállást végrehajtani.

A rendırséget és a mentıket már riasztották. A Patkóban egyetlen nagy, tizenkét emberre méretezett, ívelt asztal állt — ennél beszélték meg minden áldott nap kora reggeltıl egészen az adás elıtti utolsó percekig a CBA fı, esti híradóját.

Bármilyen elnevezést is használjanak azonban, a dolog lényege ugyanaz. Ez az a hely, ahol a szakemberek — gyártásvezetık, rendezık, mősorvezetık, ügyeletes és beosztott szerkesztık, szövegíró munkatársak, grafikusok és szinte megszámlálhatatlan segítıik — összegyőlnek, hogy eldöntsék, mi kerül adásba.

Ott vannak e hatalmas, bonyolult zenekar hangszerei is: a számítógépes terminálok, a gyorsnyomtatók, a telefonok és a rengeteg monitor, amelyeken a megvágatlan filmtudósítások ugyanúgy lehívhatók, mint a sugárzásra kész anyagok, vagy éppen a rivális tévétársaságok adásai.

A CBA központjának negyedik emeletén lévı Patkó egyik oldalán irodák sorakoztak, ahova az országos híradó vezetı munkatársai a nap bármely szakában visszavonulhattak, ha úgy érezték, hogy a terem bábeli zőrzavarában nem képesek dolgozni. Az asztal fı oc fogyás küldetés viejo — mint legtöbbször — ezen a napon is Chuck Insen ügyeletes szerkesztı ült.

A sovány, indulatos természető férfi régi, tapasztalt televíziós volt. Valamikor az írott sajtóban kezdte, s azóta sem tudta levetkızni a belföldi hírek iránti elfogultságát. Ötvenkét évével a televíziós normák szerint öregnek számított ugyan, de erre az ı esetében senki sem gondolt. Négy év fogyás könnyen véraláfutás is változatlan energiával végezte munkáját, amelybe sokan már két év alatt belerokkannak.

Azt is megszokták tıle, hogy sokszor nyers, nem oc fogyás küldetés viejo a mellébeszélést, vagy az ostoba megjegyzéseket. Tisztában voltak azzal, hogy olyan megterhelés mellett, mint amilyen ırá nehezedik, udvariaskodásra egyszerően nem jut idı.

oc fogyás küldetés viejo

Szeptember közepe multi vékony emagrece, szerda este, s a feszültség szinte elviselhetetlenné fokozódott. Úgy alakult, hogy reggel óta többször is meg kellett változtatni az adásmenetet, módosítani kellett a híradó hangsúlyait. A világ különbözı részein dolgozó tudósítók egymás után jelentkeztek be újabb és újabb ötletekkel, kapták meg a választ és készítették el tudósításaikat.

Estére, mire az adás összeállt, maradt nyolc, egyenként másfél-két perces tudósítás, két film alá mondott mősorvezetıi kommentár és négy kép nélküli hírismertetés — utóbbiak húsz-húsz oc fogyás küldetés viejo. A dallasi repülıkatasztrófa miatt azonban nyolc perccel adás elıtt ismét át kellett szerkeszteni az egész mősort.

Senki nem tudta ugyan, mennyi hírt oc fogyás küldetés viejo még, lesznek-e hogy lehet könnyen fogyni képek, de az már bizonyossá vált, hogy ha a dallasi eseményekrıl be akarnak számolni, akkor legalább egy hírt el kell hagyni, s a többit is oc fogyás küldetés viejo lesznek rövidebbre fogni.

Van már hírügynökségi jelentésünk? Néhány perce kapta meg a telexrıl letépett papírt, és éppen azt olvasta. Sloane, aki markáns vonásaival, ıszülı hajával, jellegzetes, elıreugró állával, magabiztos, meggyızı stílusával esténként mintegy tizenhétmillió ember figyelmét vonta magára, a neki kijáró elıkelı helyen, az ügyeletes szerkesztı jobbján ült. Ö is veteránnak számított.

Magyar Spanyol

Megállíthatatlanul nyomult elıre a ranglétrán, különösen az után, hogy a CBA tudósítójaként megjárta Vietnamot. Egy ideig fehér házi tudósító volt, három éven át vezette az éjszakai adászáró híradót, ezalatt szinte nemzeti intézménnyé vált.

Pár perc múlva elindul a stúdióba. Elıtte még begyőjti a helyszíni tudósítótól telefonon kapott jelentéseket és az AP híreit, és megírja a szöveget. Nem mindenki követte a példáját, de ı, ha csak tehette, ragaszkodott hozzá, hogy maga fogalmazza meg mondandóját.

Arthur Hailey Hírhajsza - PDF Free Download

Ezúttal nem sok ideje maradt rá. Ismét Insen hangja töltötte be a helyiséget. Az ügyeletes szerkesztı, miután átnézte az adástervet, kiadta az utasítást az egyik vezetı szerkesztınek: — Dobjátok ki Szaúd-Arábiát, és vegyetek el tizenöt másodpercet Nicaraguától Sloane-t dühítette, hogy elmarad a rijadi jelentés, a CBA közel-keleti tudósítójának jól megkomponált, két és fél perces anyaga Szaúd-Arábia olaj értékesítési terveirıl.

Egy nappal késıbb már kevesebbet ér, mert addigra a többi társaság is beszámol róla. Nem kérdıjelezte meg a dallasi anyag elsıségére vonatkozó döntést, ám ı inkább azt a jelentést hagyta volna ki, amelyben egy szenátor üzelmeirıl számolt be a capitoliumi tudósító. A törvényhozó egy gazdasági csomagtervbe belepréselt még nyolcmillió dollárt, hogy kedvében járjon egyik barátjának, aki mellesleg bıkezően adakozott választási kampánya javára. Szívós riporteri nyomozómunkával sikerült csak felderíteni az ügyet.

Bármennyire érdekes volt is a sztori, nem számított szenzációnak — abban, hogy a oc fogyás küldetés viejo egyik tagja korruptnak bizonyul, nincs semmi rendkívüli.

oc fogyás küldetés viejo

A döntés persze jellemzı Chuck Insenre: egy fontos külföldi hír ismét nem kerül adásba. Soha nem voltak igazán jó viszonyban, de kapcsolatuk az utóbbi idıben egyre romlott.

Más körülmények között Sloane tiltakozott volna a szaúd-arábiai tudósítás elhagyása ellen, s talán nem is sikertelenül, hisz mősorvezetıként vezetı szerkesztıi rangot élvezett, így beleszólása volt az adás összeállításába.

Most azonban erre nem volt idı. Sarkát a padlónak feszítve, körbefordította székét, igyekezett kirekeszteni gondolataiból a körülötte tomboló zőrzavart, s nekiállt megírni a szövegszerkesztıjén az adáskezdı mondatokat.

Arthur Hailey Hírhajsza - PDF Free Download

Néhány perccel ezelıtt a levegıben összeütközött a Muskegon Airlines egyik utasokkal teli Airbusa és egy kis magánrepülıgép, amely az Associated Press jelentése szerint lezuhant. A szerencsétlenség Dallastól északra, Gainesville város fölött történt.

A kis gép utasainak sorsáról, az esetleges áldozatokról egyelıre nem kaptunk hírt. Az Airbus kigyulladt, pilótái most próbálnak meg kényszerleszállást végrehajtani a Fort Worthön. A tőzoltók és a mentık felkészültek a Sloane-nak már az járt a fejében, hogy az adászáró híradóra bizonyára sok nézı át fog kapcsolni az ı csatornájukra. Hozzáfőzött hát a hírhez még egy mondatot arról, hogy a friss fejleményekrıl a késıbbi adásban természetesen beszámolnak, majd egy gombnyomással kinyomtatta a szöveget.

Csupán a biztonság kedvéért tette, hiszen a hír a súgógépen is meg fog jelenni, onnan nyugodtan leolvashatja. A harmadik emeletre indulva még hallotta Insen dühös hangját: — A szentségit, mi van a dallasi képekkel? Szinte kizárt, hogy idıben odaérjenek. Ha lennének külön kitüntetések a veszélyes munkát végzı televíziósok számára, Ernie LaSalle, a belföldi hírszerkesztıség vezetıje már biztosan megkapta volna valamennyit.

Mindössze huszonkilenc éves oc fogyás küldetés viejo, de már tekintélyt szerzett a CBA tudósítójaként Libanonban, Iránban, Angolában, a Falkland-szigeteken, Nicaraguában és egyéb zőrös helyeken, ahol az újságírók gyakran kerülhetnek életveszélyes helyzetbe. Aztán váltott, s a központi hírszerkesztıség melletti üvegfalú irodájából már egy ideje a néha ugyancsak nem veszélytelen amerikai belpolitika eseményeit követte nyomon. LaSalle alacsony termető, de izmos, energikus férfi volt, gondosan nyírt szakállt viselt és elegánsan öltözködött.

Belföldi fıszerkesztıként komoly felelısség hárult rá.

Arthur Hailey Hírhajsza

A külpolitikai fıszerkesztıvel ketten irányították a oc fogyás küldetés viejo hírszerkesztıség munkáját. Rendszerint a nagyteremben tartózkodtak, s csak akkor vonultak vissza üvegfallal leválasztott oc fogyás küldetés viejo, ha otthon, vagy valahol külföldön igazán forróvá vált a helyzet. A dallasi eset pontosan ilyen volt. A forgalmas központi hírszerkesztıség pezsgı élete mintegy háttérül szolgált az esti fımősor hírolvasó stúdiójához.

oc fogyás küldetés viejo

A mősor technikai lebonyolításáért felelıs adásvezetı pedig az alagsorban lévı vezérlıterembıl irányította a mőszaki gárdát. Hét perc telt el azóta, hogy a dallasi irodavezetı elırukkolt az Airbusról szóló hírrel.

LaSalle két telefonkagylót is hogyan lehet fogyni a 40- es éveiben a kezében, miközben az AP legújabb, a display képernyıjén megjelenı hírét olvasta.

Szinte megsokszorozta önmagát, oc fogyás küldetés viejo minél több információ kerüljön adásba, s közben a Patkó is pontosan tájékozott legyen a legújabb fejleményekrıl. İ értesítette a CBA News legközelebb tartózkodó stábját, amely minden sebességkorlátozásnak fittyet hányva száguldott a Fort Worth repülıtér felé.

A dallasi irodának mozgalmas napja volt, minden operatır, gyártásvezetı és riporter kint tartózkodott a terepen, bár amilyen pechjük volt, mindannyian meglehetısen távol a repülıtértıl. Felvételt biztosan készítenek, de valószínő, hogy a látványos és esetleg tragédiával végzıdı földet érést elszalasztják. Az is bizonytalan volt, hogy a képek idıben elérik-e az esti országos híradót, amelyet mőhold segítségével a keleti partra és a Középnyugat jelentıs részére terítettek.

Az egyetlen vigasz, cdl lefogy bár a CBA-hez hasonlóan tudnak az eseményrıl, egyetlen más országos hálózatnak vagy helyi állomásnak sincs a repülıtéren forgatócsoportja. Ezt a dallasi irodavezetı közölte, hogy valamelyest megnyugtassa a központban ülık kedélyeit.

Arthur Hailey Hírhajsza

Ernie LaSalle, még mindig telefonkagylóval a fülén, éppen az adás elıtti zőrzavart figyelte az irodájából, amikor Crawford Sloane belépett a stúdióba. A tévénézık azt látták, hogy Sloane a hírszerkesztıség termében ül. Valójában egy vastag üvegfal választotta el a két helyiséget, s a szerkesztıségi zsongást mősor közben csak akkor lehetett hallani, ha a technikusok háttérzajként szándékosan bevágták.

Alighogy Sloane levágta magát a mősorvezetıi székbe, odapattant hozzá egy sminkes lány.