Ortodoxia és vegetarianizmus - Vitaminok

Szentírások olvasása a fogyás érdekében, Ortodoxia és vegetarianizmus

Tartalom

  szentírások olvasása a fogyás érdekében

  Kategória: Horizont Megjelent: Írta: Bence Lajos Novak Leont, a Szlovén Evangélikus Egyház új püspökét decemberben iktatták be ünnepélyes eskütétel és ünnepi istentisztelet keretében a gyülekezetében, a Muraszombati Luther Márton templomban, mely azóta ismét a püspökség székhelyéül szolgál. Az evangélikus gyülekezetek vezetőjét az egyház mai szerepéről, céljairól és feladatairól kérdeztük.

  Kedves Gábor!

  Ezért én is osztom a véleményt, mely szerint ezeknek az embereknek otthon kell segítséget nyújtani, s akkor a gazdasági migrációról nem is kellene beszélnünk. Ez azonban nem jelenti azt, hogy az egyháznak is e trendeknek kell alávetnie magát. Lényegében egy új reformációval kell szentírások olvasása a fogyás érdekében a saját soraiban és a társadalom más területein zajló új felvetésekre, kihívásokra.

  szentírások olvasása a fogyás érdekében

  Milyen utakon valósítható ez meg? Ennek némileg ellentmondani látszik a tény, hogy az emberek egyre kevesebbet olvasnak, de az egyháznak mégis az a feladata, hogy minél többen olvassák a Szentírást.

  Ennek érdekében bibliai köröket hozunk létre, szakköröket, ahol együtt olvasnak fel szövegeket, amelyekről később elbeszélgetnek a gyülekezeti tagok. Itt minduntalan az isteni üzenet megértésének és megvalósításának a nehézségei is terítékre kerülnek.

  szentírások olvasása a fogyás érdekében

  Ez az isteni akarat hatása életünkre, és általa a későbbiek folyamán képesek leszünk a Szentírás önálló megértésére. Ezt a tevékenységet a fiatal házasokra is kiterjesztettük, akik a családalapítás előtti időszakban vannak.

  És még a jogsijától is elbúcsúzhatott 16 hónapra. Hamvasztás utáni búcsúztatása

  Ezzel mindenki számára elérhetővé szeretnénk tenni az anyanyelven való szentírás-olvasást és annak anyanyelven történő továbbadását, megbeszélését és másokkal való megosztását. Az oktatás területén is hasonló törekvésekkel találkozunk, hiszen sokan vallják, hogy választható tantárgyként kerüljön be az iskolai oktatásba a nyelvjárás.

  szentírások olvasása a fogyás érdekében

  Nálunk, evangélikusoknál ez termékeny talajra talált, hiszen nem csak a Szentírást és a Miatyánkot olvassuk muravidéki nyelven, de az énekeink is e nyelven maradtak fenn.

  De máris lépéseket tettünk az irányba, hogy ösztöndíjjal új lelkészeket küldjünk képzésre, akik azt diéta teszt hamarosan be tudják tölteni. Már eddig is történtek lépések itt Muraszombatban és a többi egyházközségben is a laikusok képzése érdekében, akik az istentiszteletek folyamatába is betekintést kapnak, de felhatalmazásuk van arra is, hogy a lelkész távolléte alatt az egész szertartást lefolytassák.

  szentírások olvasása a fogyás érdekében

  Az istentiszteletek közvetítésével azokhoz is eljut az egyház, akihez betegség vagy más elfoglaltság miatt nem jutnak el a templomba. A rádiós és a tévés helyszíni közvetítésekkel, illetve az internetes platformokon a templomunkból is közvetítünk istentiszteletet, de a honlapunkról és a Facebookról is értesülhetnek a hívek a legfontosabb eseményekről.

  Mindketten nagyon jó magyar és szlovén nyelvtudással bírnak, így a lendvai hívek is fellélegezhetnek.

  szentírások olvasása a fogyás érdekében

  Szükség esetén azonban a fiatalokat — továbbtanulási lehetőséget nyújtva — ösztönözni fogjuk, hogy a lelkészi hivatást válasszák.