LEATHERMAN Skeletool zsebszerszám (LTG 8322)

Súlycsökkentési módszer korrózió esetén. Műanyag kompozitok - 2. rész | Digitális Tankönyvtár

Mélyépítés vizes környezetben

Fémek és ötvözetek Absztrakt A benzén-karbonitril és az 5-bromovanillin BNV kombinált keverékének szénacél korrózióállóságára 1 M HCl-ben kifejtett szinergikus tulajdonságait potenciáldinamikus polarizációs technikával, súlycsökkentési módszerrel, mikro-analitikai vizsgálatokkal és ATF-FTIR spektroszkópiával elemeztük.

A molekulák primer aminjai, nyúl alkil-halogenidjei és CH-hármas kötésű funkcionális csoportjai megfigyelték, hogy aktívan adszorbeálódnak az ATF-FTIR spektroszkópiai analízis során kapott korróziógátló reakció során. A termodinamikai értékelésből származó számítások megerősítették a kationos adszorpciós mechanizmust, amely a Langmuir és a Frumkin adszorpciós izotermának engedelmeskedik.

A szerves származékok vegyes típusú gátlási reakciókat mutatnak. Bevezetés A szénacél korrózió agresszív ipari környezetben óriási gazdasági jelentőséggel bír az ötvözet kiterjedt alkalmazása miatt. Építőanyagként, tárolótartályként, tartályként és berendezések alkatrészként alkalmazzák a vegyi feldolgozó üzemekben, a bányászatban, az energiatermelésben és a petrolkémiai iparágakban.

Olajban és gázban a csővezetékeket lefelé lyukasztott csöves, áramlási vonalakban és átviteli csővezetékekben alkalmazzák 1, 2, 3, 4. Különböző körülmények között alkalikus, savas és sóoldatok kezelésére szolgálnak.

  • Azzal viszont leginkább az árvízvédelmisek és az építőmérnökök szembesülnek, hogy adott helyzetben bizony a túl sok víz sem mindig okoz felhőtlen örömet.
  • A terméket bemutató videó A videó csak illusztráció!
  • Festékipar, festékek és lakkok tesztelési és megfelelőségi szabványai ANGLAIS
  • Mélyépítés vizes környezetben

A vizes közegekben a kloridokat, szulfátokat és nitrát-ionokat tartalmazó csekély mennyiségű oldatok különösen agresszívek és gyorsítják a szénacél korrózióját.

A legismertebb korróziógátló vegyületek a közelmúltban felfedezték, hogy rákkeltő és környezetbarátak 5, 6. Az ipari üzemekben nemrégiben általános gyakorlatnak számít a kémiai inhibitorok alyssa milano fogyás fenntarthatóságának és költségeinek alkalmazása a gátlási hatékonyságuk mellett hogy lehet a leggyorsabban fogyni. Számos szerves kémiai vegyületről ismert, hogy környezetbarát és hatékony korróziógátlók.

Általában ezek a vegyületek adszorbeálódnak a fémfelületen, és passzív fóliát képeznek, amely elnyomja a korrózió terjedéséért felelős redox-elektrokémiai folyamatokat 8, 9, 10, Ezek a vegyületek heteroatomokat nitrogén, oxigén, kén stb.

  1. Forever 9 napos diéta
  2. Totalcar - Magazin - Ezért kerül sokba az alukarosszériás autó javítása
  3. Az elmúlt évtizedekben a műanyagok és a belőlük előállított kompozitok szerepe megnövekedett.
  4. что я существовал только в с помощью организаторов материи конструировала и попытки не сделала показать, -- ни к ней.

Tartalmaznak, amelyek az oldatban protonálódnak, nem osztott elektronpárokat, telítetlen kötéseket például kettős kötéseket vagy hármas kötéseket és síkkonjugált rendszereket adnak be, beleértve mindenféle aromás ciklust a szerkezetükben 12 13, A kémiai vegyületek szinergikus hatása az egyik legfontosabb módszer a korróziógátlás folyamatában, amely a 15, A költséghatékony és környezetkímélő korróziógátlók meghajtásának elősegítése érdekében ez a kutatás a benzol-karbonitril és az as szén-dioxid 5-brómovanillin szinergikus kombinációjának, az erősen alkalmazható fém-ötvözetnek a híg HCl-oldatban történő korróziógátló hatásának értékelésére összpontosít.

Kísérleti módszerek Anyagok és készítmények Az szénacél CSamelyet egy gépkocsi rúdkötéséből nyertünk, az 1. A hengeres acél minták hossza 1 cm és átmérő, 1 cm fémmegmunkálással készültek a megmunkálás után. A szerves vegyületeket a BOC Sciences cégtől vásárolt benzol-karbonitril és 5-bromovanillin képezte. A benzol-karbonitril aromás, áttetsző szerves édes mandula-szagú vegyület.

Ajánlataink a termékre

Elsősorban a gyanta benzoguanaminnak előzőleg használták. Ez a vaníliabab-kivonat egyik összetevője, és ízesítőszerként használatos élelmiszerekben, italokban és gyógyszerekben. A benzol-karbonitril és az 5-bromovanillin molekuláris szerkezeteit az 1. Összetett keverékük BNV egyenlő arányban súlycsökkentési módszer korrózió esetén 1 szintetizálva 9, 79 ×jó fogyás tippeket, 96 ×2, 94 × 10 mólkoncentrációban. Teljes méretű asztal A benzol-karbonitril b 5-brómovanillin molekuláris szerkezete.

Műanyag kompozitok - 2. rész

Teljes méretű kép Potentiodinamikus polarizációs teszt A polarizációs vizsgálatot 30 ° C-on végezzük. A munkaelektródokat 0, 79 cm2-es, korlátozott felületű gyantatartóba helyeztük. A katódos és az anódos polarizációs görbék 20, es metszéspontjából számítottuk az I cr A korróziós áramot.

súlycsökkentési módszer korrózió esetén a zsírtartalomért

A polarizációs ellenállást, Rp, Ω a 3. A BNV gátolt és nem gátolt CS morfológiájú optikai mikroszkópiákat a korrózióvizsgálat után az Omax súlycsökkentési módszer korrózió esetén analízissel elemeztük ToupCam szoftver segítségével. Súlyvesztés mérése A 24 órás intervallumban 23 óra múlva megmérjük az egyenként ml 1 M sósavoldatban h-ig felakasztott CS acélmintákat. Polarizációs diagramja viszonylag nagyobb korróziós áram sűrűséget mutat az anódos és katódos polarizációs görbék között.

Az anódos Tafel-meredekség nagyobb, mint a katódos Tafel-lejtők, mivel az anódos áramáram sűrűség értéke kisebb, mint a katódos érték.

A megfigyelést a gátlási hatékonysági értékek megerősítik, amelyek általában hasonlóak voltak.

FOGYÁS - a 10 legfontosabb tipp

A passziválás az CS polarizációjának hosszabb késleltetését és polarizációs ellenállásának növekedését jelenti az alkalmazott potenciál meghibásodása előtt. Ez a jelenség a rozsdamentes acélokhoz kapcsolódik, amelyek lokalizált korróziót okoznak az acél felületén lévő passzív film miatt 29, 30, Súlycsökkentési módszer korrózió esetén felfelé irányuló szkennelés során az acél végül korrodál, de a parcellák azt mutatják, hogy a súlycsökkentési módszer korrózió esetén korrózióból származó acéllemez.

Ezt az összegzést az optikai mikroszkópos elemzés igazolja, ahol a mikroszkópos gödrök jelenléte látható a gátolt acélmintán. A polarizációs ellenállás a korróziós ráta csökkenésével nőtt. A BNV, amely szerves vegyület, a savoldatban történő protonálás után a fémfelületekre adszorbeálódik.

Az adszorpció függ a funkcionális csoportokhoz kapcsolódó inhibitor molekulák fizikai-kémiai tulajdonságaitól, a lehetséges szterikus hatásoktól, a donor atomok elektronikus sűrűségétől és a heteroatomok jelenlététől.

A BNV p-orbitáinak lehetséges kölcsönhatása az CS felületi atomok d-orbitáival, melyeket az előre befogadott Cl-ionok elektrosztatikus vonzódása okoz, erős adszorpciót vált ki, ami egy korrózióvédő fólia 34 kialakulásához vezet.

Egyedülálló elektronpárok átvitele az N- és O-atomokon CS-felületre a koordináta-típusú kötés kialakításához előnyös, ha az CS vasatomjában lévő üres orbitális jelenlét 35 van. A savoldatban az CS elektrofilként működik, míg a BNV molekula nukleofil központjai szabad elektronpárokkal könnyen oszthatók meg, ami kötésképződéshez és áthatolhatatlan 36, 37 védőréteg kialakulásához vezet.

Ez befolyásolta az CS oldódás kinetikáját, mivel a védőgátló film elválasztja az acélt a savas oldat maró anionjaitól.

Gépek, anyagok, technológiák

ATF-FTIR spektroszkópiai elemzés A BNV benzol-karbonitril-összetevője, amely aromás szerves vegyület, ciklikus és sík molekulákból áll, amelyek rezonancia kötések gyűrűjével vannak ellátva. A polarok nagy dipólusú pillanatokkal rendelkeznek, ami erős elektrostatikus vonzódást hoz létre az CS-felületekkel.

A BNV 5-bromovanillin komponense az aldehid, hidroxil és éter funkciós csoporttal rendelkező fenolos aldehid.

súlycsökkentési módszer korrózió esetén elveszítheti a tömegét keveréssel

Figyelembe véve a BNV szerkezetét, különböző pontokat lehet kialakítani, ahol az CS-vel kölcsönhatásba léphet. Az N és O szabad elektronpárjai és az aromás gyűrűkből származó π-elektronok képesek az CS Súlycsökkentési módszer korrózió esetén szubsztrátfémével kovalens kötések kialakítására.

Az aromás gyűrűhöz kapcsolódó aminocsoport N-atomja növeli a BNV-molekulát, hogy erősen adszorbeálódjon a 38, es acélra. A BNV kombinált keverék gátlásakor a molekulákban lévő atomok funkcionális csoportjainak vagy kötéseinek meghatározása a HCl-ben végzett hidrolízis után az IR-spektroszkópiával történt, és az azonosításhoz az elméleti 40, 41 IR-táblázattal korreláltuk. Teljes méretű kép23 cm- 1 és27 cm —1 hullámhosszúságok között jelentős változás volt megfigyelhető az erős átmenetben, ami erős molekuláris kölcsönhatást és adszorpciót jelent.

Az ilyen hullámhosszúságú funkcionális csoportok a fent említett funkcionális csoportok többségéből állnak, a nitro-vegyületek, aromás aminok, éterek, alkil-halogenidek, alifás aminok, alkének, karbonsavak, primer, szekunder aminok mellett.

Macsuga János A javítási költségekről azonban horrortörténetek keringenek — valóban jobban járunk egy alumínium karosszériával?

Korábbi kutatások kimutatták, hogy az aminokkal, karbonsavakkal és alkoholokkal funkcionális csoportokkal rendelkező vegyületek hatékony korróziógátlók 42, A C-Cl stretch alkil-halogenideksúlycsökkentési módszer korrózió esetén az alkin-molekula egy atomjának egyikének Cl-atomjával történő helyettesítéséből származnak, a protonált BNV-molekulák és az acélfelületen lévő Cl-anionok közötti elektrosztatikus vonzásnak köszönhető. A BNV a Cl-ionokat az acélfelületre való versenyképes adszorpció miatt váltja fel.

A BNV-inhibitor hiányában az CS súlyos gyorsított korróziónak van kitéve, amelynek sebessége tovább nőtt az expozíciós idő óráig történő növekedésével, a Cl-ionok savoldatban történő legyengítő hatása miatt.

A híg sósav teljesen ionizálódik Hban, felszabadítva egy protont 7.

LEATHERMAN Skeletool zsebszerszám (LTG 8322)

A Cl-ion erősen reagál az acélfelülettel 8. A BNV jelenléte elfojtotta a felületi romlásért felelős redox reakciókat. A savas közegben a BNV erőteljesen protonálódik a koncentráció tekintetében, lehetővé téve több molekuláját a nem osztott elektronok adományozására, ezáltal növelve az inhibitor funkcionalitását, és erős adszorpciót tesz lehetővé az acél felületére. Az ionizációs potenciál, a fémfelület tulajdonságai, az elektronikus viselkedés és az ionos adszorpció mértéke a 44, 45, 46, es adszorpció mechanizmusát és típusát befolyásoló fő tényezők.

Meghatároztuk a BNV-inhibitor adszorpciós mechanizmusát és megvizsgáltuk a vegyület és az CS közötti molekuláris kölcsönhatás további alapos súlycsökkentési módszer korrózió esetén. A BNV adszorpciója erőteljesen illeszkedik a 6.

súlycsökkentési módszer korrózió esetén cukorrépa kvass fogyás

A Langmuir izotermája azt sugallja, hogy i A fémfelületen az intermolekuláris reakció állandó, ii A Gibbs szabad energia értéke független a molekuláris lefedettség mértékétől és iii Nincs a laterális interakciós hatás, ami a molekuláris reakcióból származik.

A frumkin-izotermák azt sugallják, hogy a teljes molekuláris lefedettség magas BNV-koncentrációkban egy heterogén ötvözetnél, és az oldalsó kölcsönhatás hatása jelentős. Ennek eredményeként figyelembe veszik az adszorpciós kölcsönhatásokban szerepet játszó fémfelület reaktív helyét. Teljes méretű kép A korróziós folyamat termodinamikája A gátlószerkezet termodinamikája a BNV-vegyület adszorpciós szilárdságát CS-on tárgyalja.